Големият въпрос на XXI век
Въпросът, които вълнува физиците по цял свят, е какви ще са резултатите от гиганския експеримент в ЦЕРН. И дали той ще ни даде отговори на въпросите:

1- Какво всъщност е маса и дали тя е свъразана с частицата на Бога?
2- Защо частиците имат различна маса?
3- Защо вече няма антиматерия?
4- Защо материята, която виждаме, представлява само 4 % от масата на Вселената?
5- От какво е направена 96% от Вселената?
6- Има ли суперсиметрични частици?
7- Дали измеренията са само 4, както е твърдял Айнщайн, или са 5, 10, а защо не 20?
8- Как изглеждала материята след Големият взрив?
9- Дали стандартния модел ще се потвърди? И ако не се потвърди каква е истината?
10- Ще можем ли да пътуваме в други измерения?
11- Дали всъщност кварките и лептоните са „най-елементарните“ частици?

В търсене на тези отговори и на много други, беше създаден този сайт, в който се опитахме да изясним на Вас, любопитни читателю, част от магията на ЦЕРН.