Големият въпрос на XXI векПриложения
# Детектори на елементарни частици – разработките във физичните лаборатории се използват за медицинска диагностика. PET (Positron Emission Tomography) е много важен за локализиране и изследване някой видове рак.Използват изотопа Флуор-18 произвеждан от ускoрител на елемeнтарни частици. PET използва антиматерия.

Увеличи


# Ускорители – разработени във физичните лаборатории ускорителите те се използват в болниците. Около 9,000 от 17,000 ускоритела работещи в света днес се използват в медицината.

Увеличи


# World Wide Web или Световната паяжина, създадена в Церн през 1989, предоставя достъп до информация в милиони различни географски точки.
Контрастно Световната мрежа предоставя достъп до компютърна мощност и информационни сървъри разпределени по земното кълбо.

Нагоре