Големият въпрос на XXI век


Хигс бозон
Третият вид частици са тези, които дават маса на останалите. Единствената такава частица в стандартния модел е бозонът на Хигс. Очаква се той да бъде открит в европейския ускорител LHC.

Симулиран сблъсък на хигс бозони
Симулиран сблъсък на хигс бозони


В търсене на хигс бозоните ...

Нагоре